Huvudsta dental

Våra tjänster

Tandreglering

Lingualbåge lödd till band

Suturvidgare lödd till band

Quad-helix lödd till band

Nance

Essix Ace

Essix Erkodur

Essix C+

Essix A+

Essixskena med ersättningstand

Essixsken med inbyggs påbitningsvall

Acco-plåt

CTC

Mellanlägg typ 1 och typ 2

Betthöjningsskena med bar

Damonsplint

Expansionsplåt

Jensenplåt

Twist-flex retainer

Plåt med tunt galler

Howley-plåt

Duo-plåt

Bitplåt

Function-dual-plåt

Luke-hållare

Goshgarian

Aktivator med inbyggd EUD-båge

Bettspärrplåt

Klammerplåt (inkl. skruvar, fjädrar, klamrar, etc)

Twinblock med eller utan expansionsskruv

Studiemodeller (parslitade)

Bettskenor

Hård bettskena

Hård bettskena med mjuk insida

Bettskena med klamrar

Mjuk bettskena

Kois

Shore-plåt

Proteser

Helproteser

Partialproteser

Flexibla partialproteser

Immediatproteser

Rebasering och basning

Rengöring av proteser

Have a question?